informace -sportovní potvrzení

12.12.2018 00:00POTVRZENÍ  PRO  SPORT :

 

Od 1.1.2014 platí vyhláška  391/2013 Sb. O zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Pokud budete žádat potvrzení o způsobilosti Vašeho dítěte  ke sportu, měli byste vědět přesnou specifikaci sportovní aktivity,
  kterou bude Vaše dítě vykonávat, zda se jedná o sport organizovaný či  neorganizovaný, případně rekreační, zda se dítě bude účastnit závodů,
zda se jedná o sport výkonnostní či vrcholový. Tyto informace Vám řekne  trenér a pod. Potvrzení Vám dáme na  formulář, který je k tomu speciálně určený- pokud ho nezískáte u trenéra,je u nás k dispozici v ordinaci.

 

Toto potvrzení Vám vystavíme pouze na základě klinického vyšetření.

Dítě tedy budete muset vzít s sebou.

 

V naší ordinaci nelze získat posudek pro vrcholový sport,
  pro sport výkonnostní jen případech, které nejsou zmíněny v příloze č.1  vyhlášky 391/2013 Sb. O zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
  Pro tyto aktivity vydává posudek tělovýchovný lékař za přímou úhradu. 

 

V příloze č.2 vyhlášky naleznete seznam nemocí, které  vylučují či omezují způsobilost ke sportu.

 

Pokud bude k tomuto potvrzení dle nových zákonných  norem potřeba přiložit vyšetření EKG, budeme Vás v ordinaci informovat.

EKG u dětí bude třeba vyšetřit na dětské kardiologii v Českých Budějovicích u MUDr.Kordy po předchozím telefonickém objednání.

  Tato vyšetření opět nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního  pojištění.

 

Cena za vyšetření a vystavení posudku v naší ordinaci  je 100,- Kč.